Voor welke vakken geef ik remedial teaching?

Ik geef Remedial Teaching aan leerlingen uit alle groepen van het primair onderwijs en aan leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO).

Leergebieden:

Rekenen/ wiskunde/ dyscalculie*

Taal/ spelling/ dyslexie**

Engels

Studievaardigheden

(Begrijpend) lezen

* Wel of geen dyscalculie? Een dyscalculie-onderzoek kan door mij worden verricht.

**Ik geef (vergoede) dyslexiebehandelingen aan kinderen met ernstige dyslexie. Neem gerust contact op om te bespreken of dit voor uw kind mogelijk is.